Sekce

Slovník česko–quenijský

0 A B C Č D E F G H CH I J K L M

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Kořenovník

0 A B D E G 3 I J K L M N Ñ O P R S T U W

rejstřík A–M N–S Š–Ž

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:


Registrace

Sekce » Qenya Lexicon

Úprava sloves z QL

Zde se budeme zabývat slovesnými tvary uvedenými v Qenya Lexiconu, jež jsou z pohledu pozdější quenijštiny neobvyklé a jež v její gramatice mohou působit obtíže. Zvláště se jedná o tvoření minulého času: tento článek byl ve své původní podobě spojen s textem Minulý čas quenijských sloves.

Aktualizace kořenových souhlásek

Důkladnějšímu začlenění informací z Qenya Lexiconu do „moderní“ quenijštiny napomáhá i to, že struktura etymologických kořenů byla už v nejstarších spisech velmi podobná té, již známe z novějších zdrojů. V kořenech z QL se ale sem tam objevují neobvyklé hlásky, které v pozdějších podobách kořenů nenacházíme. Mám za to, že výskyt těchto neobvyklých hlásek není dán omezeností souboru doložených kořenů, nýbrž je systematický: tvary kořenů jsou úzce spjaty s fonologií prajazyka rekonstruovanou elfími jazykovědci. Proto je při sestavování Kořenovníku chci nahradit, aktualizovat, aby všechny kořeny zapadaly do fonologie představené v Etymologiích a platné téměř beze změn potom celou dobu.

Rotacismus ve vývoji quenijštiny

Rotacismus je hlásková změna, při níž se z původní hlásky s stává r. Zabýváme se jí proto, že v průběhu vývoje quenijské větve eldarských jazyků působila a měnila tvary slov. Zvláště je vhodné se zaměřit na to, jak se lišily Tolkienovy představy o výskytu tohoto jevu v období nejstarších slovníků a ve fázi „lotrovské“ quenijštiny.

Kořeny se slabikotvornými souhláskami

Základem slabiky ve slovech všech jazyků je většinou samohláska — tón, jejž tvoříme hlasivkami a tvarujeme ústy. Někdy ale může její úlohu plnit souhláska, které se v tom případě už od prvního stupně základní školy říká slabikotvorná. Nejvhodnější k tomu je patrně r a l. V češtině jsou známy i celé věty, které sice praktického užití většinou nemají, ale zato se obejdou bez samohlásek úplně. (Jedna z těch delších zní: „Smrž pln skvrn zvlhl z mlh.“)

1