Sekce

Slovník česko–quenijský

0 A B C Č D E F G H CH I J K L M

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Kořenovník

0 A B D E G 3 I J K L M N Ñ O P R S T U W

rejstřík A–M N–S Š–Ž

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:


Registrace

Kořenovník (rejstřík N–S)

Toto je HTML verze českého rejstříku (písmena N–S) ke Kořenovníku, soupisu eldarských etymologických kořenů, verze Coirë 2013. Zde je stránka s odkazy na soubory PDF ke stažení.

n

naděje ESTEL

nádhera AKALAR

nádoba KALAP

nadvláda TUR

nafukovat PUTH

náhlý BEREK

naho|ru, –ře AM2

nahromadit KUM2

nahý PARAN, PHAL2

nahýbat se TALAT

najít KHIR

naléhat 3OR1, NID

namlít MUL

napříč THAR1

narodit se NO1, ON

naříkat NAJ

nasáklý LOG

následovat BEW, DEW1, KHIL, NDEW

nastlat SPAR2

natahovat TAJ n. se RAK2

natékat PUL

návrší KUB, TUN

navršit KUM2

ne (záporné kořeny) AB, AL2, BA, GU, LA, MU, U, UG1, UM1

nebe 3EL

něco KWA3, MA2

nedo|konalý, –rostlý NUK

nehet NJELEK

nechat LEK

nechutnat NATH

někdo MO1

nelíbit se NATH

nejvyšší IÑG

nemoc, –ný GEÑG, KWOL, LEW

nenasytnost MIL1, MILIK

nenávidět KHOT3, TEPH

nepoddajný DOR, TARAG

nepřátelský SRAB

nerost SINIK

nesouměrný SKOR

nesprávný RAJAK, UTH1

nést KOL, TUL

nešikovný SRAG

neupevněný LER

neuspět LOJ1

neužitečný, nevhodný UTH1

nevolnost KWAM, LEW

nevydržet WAR

nezkrocený RAB1, SRAB

nitro IN2, INID

nízký, nízko položený LAT2

noc DO3, PHUJ

noha POT, TAL, TELEK

nos NEÑ

nový KEW1, WIN, WIR2

nutit MBAW, NID

nůž SIK

nyní SI, SIN

o

o OS1

oba JU

obalit KHAP2

obdivuhodný MAJ2

období SAT

obětovat DJAK

obchodovat KWAP

obklopovat THUR, WAJ1

obloha 3EL

oblouk KU3, LU2

oblý NDOL1

obrátit se NEB

obr NOROTH –ovský JAN1, KHAW1

obsahovat KAB, KALAP, KULUP

obtěžovat TARAS

obtížný DER2, GUR, SRAG

obývat MBAR

ocel GEREN, JEREN

ocenit 3AN2

od 3O, LO

odděl|eně 3EK –ovat NEK3

odejít AW1, ELED, LED, WAN2

odchylovat se RAN

odírat RAD1

odpoč|inek, –ívat ESED, KHAW2, SED

odpor DJEL –ný SAW1

odvážit se KAN2, NOL

ohavný DAJ3, NDAJ, ULUG

ohebný DEN1

oheň NAR1, US

ohnutý DIP, SKWAR

ohradit JOD, PEL1

ohromit GAJ1

ohyb LU2, REP

ohýbat (se) DUB2, LOK

ochablý KWIKW

oko KHENED

okolo OS1

okouzlení LUK2

okraj GLAN, LAN1, REG, RIM2

oloupaný PARAN

olovo KANU

omezit STEN

on, ona, ono SA, SE

oni, ony, ona TA2, TE

opakovaný KEW1

opálit SITH

opevnění GARAT

opírat se NID

oplatit AK2, PAJ

oplotit PEL1, THUR

opotřebovávat GJER

oplývat RIM1, UB1, UM2

orel THORON

ořech KOT2

osm TOLOD, TOLOT

osoba EW, KWEN, MO1, WE2, WE3

ostatní EKES, KES

osten KARAK

ostrov LON1, TOL1

ost|rý AJAK, LIK –ří LAG1

osud MANAD, MBARAT

otáčet se KWER, PEL2

otec AT1

otevř|ený, –ít (se) ETER, GAJ3, LAT1, ÑGAJ2, PAL, PAT1

otylý PHAB

ovce MBABA

oves POL2

ovíjet WAJ1

ovládat KHER, MAG2, TUR

ovlivňovat PERES

ovoce MAR1

označovat ES, TAS, TEÑ1

oznamovat KWET

oženit se BES

oživnout KUJ

P

padat DAT

pán KON

panna WEN1, WENED

paprsek AKAL

pás KWILIT

pást NETH2

pastvina NAD

pav|ouk, –učina SLIG

péci MBAS

peklo MBAD

pěna PHAL1, PHALAS, SPAL, SPALAS, WIG1

perla MAR2

pero, peří KWES, PIL1

pes GRAW, SAW2

pěst KWAR

pět čís. LEMEN, LEPEM, LEPEN

pevný GRON, RON2, STALAG, STEL, TULUK

písek LIT

pískat, pištět KWIN2, SIP

pít JUL1, SOK, SUG, SUK1

plácat PALAP

pla|men NAR1 –nout RUJ

pláň ROS2

plástev NEG

plavat LUT

plaz LEWEK, LOK, SLOK

plést KWIT, RAJ1, RIG

plivat PIW, RET2

plod JAB –it PU3

plochý DAL, LAD1

plot PEL1

plný KWA1, KWAT

plynout KEL, LU1, SIR

po časově AP2, EP, PA2

pobízet 3OR1, SIW

počítat NOT

pod UN

podezření NAW

podlaha TALAM

podobný IM2

podpírat TAL

podporovat RED2

podráždit GWAL1

podrobovat MBAW

podstata PHEG

pohnutí WAL

pohotový PHER2

pohrdat SPAJ

pohybovat se TUL

pochmurný DEM

pokažený SKOR

pokoušet se RIK2

polévka SULUP

polovina PER

polykat LAK2, SLUK

pomáhat ATH, RED2

pomíchat KHOT2

pominout AW1

pomstít se PAJ

ponechávat KHAP1, KHEP

porodit ON

poskvrn|a, –it SMAG, WA3

poslat AN1

poslouchat LAS2, NDUR

posouvat WIS2

postavit TAM2

postrádat LOJ1, PEN1

postupovat MEN

posvátný AJAN, AMAN, GAJAS1

potomek ÑGJO

potrestat PAJ

poutat WED

používat JUK, MAG2

povolávat JAL, KAN1

pozorovat TIR

požadovat KAN1

požehnaný AL1

práce MO2

prach ASAT

pravice PHOR

prázdný KUM1, LUS

probodnout TER, TERES

probudit se KUJ

prodlužovat TAJ

proklínat KHU, SKU

pronásledovat ROJ1, SPAR1

proniknout TER, TERES

propast JAG

prosit IKW

prospívat GAL1

prostor SAT

proud, –it DUJ, LIKW, UL

prst LEP, LEPER

prudk|ost, –ý GOR, SRAB

pruh RIP2

prů|chod DEN2 –jezd LOD

průzračný LIKW

první IÑG, MIN

pryč AW1, 3O, WA2

pryskyřice SUK2

přát si ID, IR, MER

před místně EP, časově NO2

předek, přední část NIB

předcházet JES2, JESET

přední IÑG

předpokládat INIK

představovat si NOW

přecházet, překračovat LA3

přes LAÑ, THAR1

přesívat SILIT

přestávat KJEL1, PUS

přibližovat se TUL

příboj SOL

přidat 3AN2

přicházet TUL

příkrý STAL2

přilba KHAR, KHARAN, KHARAP, STOL

příliš MAJ3

přinášet TUK1, TUL

připomínat (si) REN

připravený PHER2

přírůstek AM2

přístav KHOP

přístupný LAT1

přít se KHOT3

přítel NDIL, NIL

psát SAR2, TEK

ptáček PHILIK

pud GOR

půda KEM, KEMEN

puknout RUW

pustit LEK

putovat DEL, LED, RAB1, RAN

R

radit 3OR1

radovat se GJEL

rákosí ESEK

rašit LO3, TUJ

roh BEN, OROM, ROM, TARAK, TARU, TIL1

rojit se IB1

rok JEN1

rostlina GAL1, KEW2, LAW1, UJ

rozčilovat IT2

rozdělit STAK

rozhazovat RED1

rozhodn|out, –utí NIR, STAN

rozkládat se, hnít KWELEK

rozlehlý ALAT, JAN1, PAL, UR2

rozlomit SKAT

rozmnožovat se PU3

rozprostřít SPAR2

rozpůlit PER

rozsvítit THAN

rozsypat SPAR2

rozšiřovat se GAJ3, ÑGAJ2

roztáčet KWIR

roztínat KIR, SJAD1, PHALAK

rozumět KHAN1

rozvinout PAT1, WELU

ruda SINIK

rudý RUN2

ruka KWAR, MA3

ruměný GAJ2

růst sl. GAL1

rušit PERES

rvát NARAK, SKAR

ryb|a LIW –ka SKAL2

rýt SAR2

Ř

řada TEÑ2

řeč KWE

řemínek LATH

řezat KIR, KIRIS, MAK, SAR3

říkat KWET

řítit se RIP1, THOR

S

s JO, WO

sam|ec 3AN1 –ice IN1

samostatně 3EK

samota ER

sbírat KOM1, LEP

sedět KHAD, KHAM

sedm OTOK, OTOS

sehnutý NDIP, NDUB

sekat DARAM, KIR, KIRIS, MAK, PHALAK, RIS

semeno ERED

sen OLOS, PHAN3

sesouvat se TALAT

sestra NETH1, THEL, THELES

sestrojit TAM2

sestupovat NU

sevř|ený AK1 –ít MAP, NAP

sežehnout SITH

shrbený NDUB

shromáždit KHOT2, KHOTH, KOM1

shýbat se KAW2

síla NER, THAR3, TUR, WEG1

silný BAL, BARAD, BEL, GAL1, MBELEK, POL1, POLOD, STAL1, TIW, TULUK

sít RED1

síť RAJ1

skákat KAP, KHAL2, NOR

skála KHARAS

sklánět se KAW2

sklo KALAK, KHJEL, KHJELES

sklon PED

skrývat DUL, NDUL, PHO3, SPAN2, TOR2

skvělý MAJ2

skvrna MBOT

slábnout KWEL

slabý DIP, MIL2, NIP

sladkost LIS

sledovat TIR

slepice KOROK2, POROK

sliz LUK3

sloužit BEW, NDUR

složit PAR2

slunce ANAR, AS1

slupka PAR1

slza NEJ

smát se GLAD, KAK, LAD2, LAL

smě|r TE3, TEN2, TEÑ2 –řovat MEN

smlouvat KWAP

smutný DEM

smysl NUS2

snášet KOL

snažit se NDEB, RIK2

sníh GOLOS, LOS2, NIKW, SRIS

snít OL1

sokol PHI

soudit BAD, NAM

souhlasit KAM2

sousedit TAÑG2

souš NDOR

spát LOS1, PHUM

spěch ALAK

splétat LAN2, LI2

spodek DAL

spoj, –ovat JAT, LEKW, LIM

spor KOT1, KOTH, OKOT

spouštět KHOR

sráz IB2, KHARAS

srazit se o mléce TJUR

srdce IN2, KHO, KHON

srkat SALAP

srovnat PAN

srp KIRIK

stačit PHAR

stahovat SAD

stál|e EN1, OJ1 –ost SATAR

stavět KAR

stát TAR1, TJUL, TOL2

statečn|ost, –ý BER, NER, STALAG

statný STALAG

stejný IM2

stékat KEL

stěsnat STEN

stín DAJ1, PHUJ, UÑG, WATH –it PHAN1, SKAL1

stlačovat KWAR, SJAD2, STAG

sto či veletucet TUK2

stonek TELEK

stoupat AM2, OR, RO

strach DJEL, GAJAS2, GRUK, 3OR2, RUK

strašný ULUG

strom GALAD, ORON, TUS1

střed ENED, NED

střecha TOP

střežit TIR

stříbro KJELEP, SIL, SILIP, THIL

suchý PARAK

sůl SIÑG

surový, násilný SRAB

sušit TARAKU

svah PED

sval TUG

svat|ý GAJAS1 –yně JAN2

svažovat se PEN2, PENED

světl|o KALAR, LAWAR –ý WAN1

svěšený DIP, KWIKW, NDIP

svěží GWEN, NETH1

svíjet se LOK

svírat KWAR

svítit GAL2, GIL, KAL

svižný KJELEK, LAK1

svobod|a, –ný PHAJ2, LER

syčet OS2, SIS, SUS

syn JON

syslit PHO3

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře