Sekce

Slovník česko–quenijský

0 A B C Č D E F G H CH I J K L M

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Kořenovník

0 A B D E G 3 I J K L M N Ñ O P R S T U W

rejstřík A–M N–S Š–Ž

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:


Registrace

Kořenovník (S)

Toto je HTML verze části Kořenovníku, soupisu eldarských etymologických kořenů, verze Coirë 2013. Jiné stránky obsahují úvodní oddíly k tomuto textu (vysvětlivky apod.) a odkazy na soubory PDF ke stažení.

SA [VT48] zájmenný kořen 3. osoby j. č.: -s, sa ¤ SE, TA2

SAB [Et]: sáva „šťáva“ Δ MARAK, PIS

SAD [VT42] „dřít, loupat, stahovat“: Tel. ¤ RAD Δ PAR1

SAG [Et]: sangwa „jed“, sára „hořký“ Δ SLOJ

SA3 [QL] „horko“: sahta-, saiwa, saquila Δ LAW2, UR1

SAJ1 [Et] „vědět, chápat“: saira, sairon Δ IS1, KHAN1

SAJ2 [QL] *„hlad“: saita-SAJAK

SAJAK [QL]SAJ2: saicë, saicelë, saicelëa, saiqua, saitya-

SAJAP [QL] *„bota“: hyapa, saipo ◊ Etymologie mají SKJAP.

SAK [QL] *„hledat“: sac- Δ KETH

SAL [QL] *„hudba“: salamba, salaquintil, salma, salmë, salquin Δ LIN1, NJEL, ÑGAN

SALAK [QL, Et] *„tráva, bylina“: *salahta-, salca, salquë ◊ V QL ve tvaru SLKL.

SALAP [QL, Et] „vylizovat, srkat“: salpa ¤ SULUP ◊ QL má SLPL.

SAM [VT41, PE17] „myslet, uvědomovat si“: ósanwë, sáma, sanar, sanwë Δ NOW, REN ◊ Slovo sanar, nevzniklo-li analogií podle sanwë, vyžaduje obměněný kořen SAN.

SAP [QL] „kopat, hloubit“: sampa, sampë, sat, satwa Δ NDOL2, ROT × KUM2

SAR1 [Et] *„kámen“: sar, sarna, sarnë ¤ STAR Δ GONOD

SAR2 [WJ] „tesat, rýt“, později „psát“: sarat, sarmë Δ TEK

SAR3 [QL] *„řezat, opracovávat dřevo“: sar-, sarat, sarapenda, saratwa, sarma Δ STAB

SARAK «  SRKR [QL] *„tělo, maso“: sarco, sarcuva, sarqua Δ SRAW

SAT [VT42] „místo, přirozeně či uměle vymezený prostor“, též „doba, určené období, časový úsek“; „vyznačovat, dělit“: asta, sat-, satya, -sta (canasta) Δ NEK3

SATAR [PE17] „důvěra, věrnost, stálost“: astar, sarta, sarto, satar Δ BORON

SAW1 [PE17] „odporný, hnusný, hanebný; špatný, zlý, bídný“: sau- (saucarya), saura, Sauron, söa ¤ THAW Δ SRUG

SAW2 [QL] *„pes“: saulë, savanda, savar Δ GRAW, KHUG

SE [VT48] zájmenný kořen 3. osoby j. č.: eryë, -ryë, -s, se ¤ SA, TE

SED [WJ, Et] „klid, odpočinek“: senda, ser-, sérëESED Δ KHAW2, KWILID, RU3

SELED «  SEL-D [Et] „dítě“: selda, seldë, seldo, Tindómerel Δ KHIN

SER [Et] „milovat, mít rád“ (o přátelství): -ser, sermë, sermo, seron Δ MEL, NIL

SEREK [PE17] „krev“: sercë Δ JAR

SI [Et, PE17, VT48] ukazovací kořen „toto, zde, nyní“: , sië, símen, sitëSIN × TA1

SIK [Et]: sicil „dýka, nůž“

SIL [Et, QL] „stříbrný svit“: silma, Silmaril, silmë, silwinSILIP ¤ GIL, RIL, THIL

SILIP [Et]SIL: Silpion ◊ Rozšířený kořen vznikl pod vlivem kořene KJELEP.

SILIT «  SLTL [QL] *„třídit, přesívat“: silta, siltina

SIN [PE17]SI ukazovací kořen: sin, sinya

SINIK «  SINI [QL, VT40*] „nerost, ruda, drahokam“: sinquë, sinquelë, sinquina ¤ SINIT

SINIT «  SNTYN [QL] „třpytit se“: sintil, sintilis, sintya- ¤ SINIK Δ RIL

SIÑG «  SIŊI [QL] „sůl“: singë, singwa

SIP [QL] „hvízdat, pískat“: sip-, simpa, simpetar, simpina, simpisë Δ KWIN2

SIR [Et, QL] „téci, plynout“: sir-, sírë, siril, sírima, sirya- Δ KEL, NEN, UL

SIS [VT46] ¤ SUS

SISIT «  SSTYS [QL] *„bolet, hnisat“: sistina, sistya- Δ OÑG

SITH «  SISI [QL] „sežehnout, opálit“: sis-, sisin Δ US

SIW [Et] „vzrušovat, pobízet“: siulë Δ KHOR

SJAD1 [Et] „rozseknout, rozetnout“: hyando, hyar-, hyatsë Δ KIR, PHALAK, RIS ◊ QL má HYAŘA „rozrýt“.

SJAD2 [PE18] „stlačovat“: hyanda Δ STAG ◊ Buď omyl, nebo alternativní výklad jména Sangahyando.

SJAL [Et]: hyalma „mušle, lastura“

SKAL1 [PE17, Et] „stínit, halit, ukrývat před světlem“: halda, halya- ¤ × KAL Δ NDUL, PHAN1, WATHAR

SKAL2 [Et] „rybka“: hala, halatirno Δ LIW

SKAR [Et] „trhat, rvát“: harna, harwë Δ NARAK

SKAT [Et] „rozlomit“: hat-, terhat- Δ RAK1

SKEL [Et] *„kůže“: helda, helma, helta-

SKIL [Et] „dělit“ ¤ KIL

SKOL [PE17] „zavřít“ ¤ KHOL

SKOR [PE17] „hrubý, pokažený, nesouměrný“ ¤ × KOR

SKJAP [Et, VTe] *„bota“: hyapat ◊ Etymologie, jak byly vydány v LR, překládají slovo hyapat jako „pobřeží“. Badatelé se však shodují na tom, že je to špatně přečteno a má to být „bota“ (v angličtině „shoe“ místo „shore“). Podobné slovo je v QL odvozeno od kořene SAJAP.

SKU [PE17] „klít, proklínat“ ¤ KHU

SKWAR [Et] „ohnutý“: hwarin, hwarma Δ RAG, RAJAK

SLAS [PE17] „ucho“: hlar-, hlas ¤ LAS2

SLIG [Et] *„pavouk, pavučina“: lia, liantë, línë, Ungoliantë ¤ LI2

SLIN [Et] „jemný“: linda (&  LIN), linta- Δ MIL2 ◊ V QL uveden jako LINI.

SLIW [Et] „chorý, bledý“: laiwa, lívë Δ LEW, KWAM, KWOL

SLOJ [PE17] „jed“: hloima, hloirë, hloirëa, hloita- Δ SAG

SLOK [PE17*] „plaz, had, červ“: hlócë ¤ LOK

SLON [PE17, VT48] „zvuk“: hlón, hlóna, hlonítë, ohlon Δ LAM, OM

SLUK [Et] „polykat“ Δ LAK2

SLUS [Et] „šeptat“: lussa-, lussë ¤ SRUS Δ KWIS

SMAG [Et] „špína, poskvrna“: Tel. ¤ WA3

SMAL [Et] „žlutý“: ambalë, ammalë, malda, malina, malo, malwa ¤ MAL2

SNAR [Et] „vázat“: narda Δ NUT, RAP

SNAS [Et] *„špička, ostrý konec“ ¤ NAS

SNEW [Et] „zaplést, chytit do pasti“: neuma Δ REM

SNUR [Et] „kroutit“: Tel. Δ RIK1

SOK [VT39, PE18, QL] „pít, lokat“: soica ¤ SUK1 Δ JUL1

SOL [QL, Et] *„příboj“: solmë, Solonyeldi, solor Δ PHAL1

SOÑ [PE17]: songa „dutina ústní“ Δ OP, PEÑ

SOT [WJ] „chránit, bránit, krýt“ ≤ OSOT Δ THUR

SOW [QL] „mýt se“: saunë, sausa, sov-, sovallë, sovalwa Δ ALU, POJ

SPAJ [Et] „pohrdat“: faica

SPAL [VT46] „pěna“ → SPALAS ¤ PHAL1

SPALAP [HKF*] „šlehat, bičovat“: *falampa, *falpa- ¤ PALAP

SPALAS [VT46]SPAL ¤ PHALAS

SPAN1 [Et, VT46] „bílý“: fána, fanya, fanyarë ¤ PHAN2 Δ LOS2, NIKW ◊ PE17 píše jako FAN a upřesňuje význam: týká se zejm. barvy (odraženého světla) oblaků, sněhu, mlhy.

SPAN2 [PE17] „skrývat, halit“ ¤ PHAN1 ◊ Kořeny SPAN2 a PHAN2 jsou zřejmě výsledkem Tolkienovy nerozhodnosti ohledně přesné podoby těchto splývajících kořenů.

SPANAG [Et] *„vousy“: Andafangar, fanga

SPAR1 [Et, PE17, 18] „lovit, pronásledovat“: Tel. Δ ROJ1

SPAR2 [VT46] „rozprostřít, nastlat, rozsypat“: fára, farma Δ RED1 × KOM1

SPIN [PE17, Et] „kadeř, vlas; jemné vlákno“: findë, findilë, finë, ipsin ¤ PHIN2 Δ LOKH, PHAS, TIL2

SRAB [PE17] „divoký, nezkrocený“, odtud často „prudký, surový, nepřátelský (k elfům a lidem)“: hráva, hravan ¤ RAB Δ RAW

SRAG [PE17] „velmi obtížný, nešikovný“: hrai- (hraicenë), hraia, hranga Δ DER2, GUR

SRAW [PM] *„tělo, maso“: hravan, hrávë, hröa, Mirröanwi Δ SARAK × PHAJ1

SRIP [Et] „škrábat“: Tel. Δ NJATH

SRIS [PE17] „sníh“: hrir-, hrissë, hristil Δ GOLOS, LOS2

SRON [PE17] *„hmota“: hrón, hrondo ¤ RON2

SROT [PM] „hloubit, kopat, tunelovat“: hróta ¤ ROT

SRUG [PE17] *„zlý“: hrúa, hrúya Δ OK, SAW1, UTH1

SRUS [Et] „šeptat“: Tel. ¤ SLUS

STAB [Et] kořen pro tesařskou práci: sambë, samna, samno, -san Δ PAN, SAR3

STAG [Et] „tlačit, stlačovat“: sanga ¤ THAG Δ KWAR, SJAD2 ◊ QL má SAŊA.

STAK [Et] „rozdělit, vložit“: sanca Δ KIL

STAL1 [PE17] „silný“: AstaldoSTALAG ¤ STEL

STAL2 [Et] „příkrý“: Tel.

STALAG [Et]STAL1 „pevný, statný, statečný“: Tel. Δ BER, TULUK

STAN [Et, VT46] „určit, ukázat, rozhodnout“: sanda, sanya, sanyë

STAR [Et] „tuhý“: saraSTARAN ¤ SAR1 Δ DOR, TARAG

STARAN [Et]STAR: Tel.

STEL [WJ] „zůstat pevný“: selmaESTEL ¤ STAL1 Δ BOR × WAR

STEN [PE17] „zkrátit, omezit, stěsnat“: senna ¤ STIN × TAJ

STIN «  STINTĀ [Et] „krátký“: sinta ¤ STEN × ANAD

STOL [PE17] „přilba“: castol Δ KHAR

STUD [VT46, Et] „základ“: sunda, sundo ¤ SUD Δ SULUK, TALAM

SU [PE17, VT47] kořen pro zvuk větru → SUR, SUS ¤ THU ◊ QL uvádí SUHYU, SUHU, SUFU.

SUD [Et] „základ“ ¤ STUD

SUG [Et] „pít“: súlo ¤ SUK1 Δ JUL1

SUK1 [Et, PE18] „pít“: suc-, suhto, sungwa ¤ SOK, SUG Δ JUL1

SUK2 [QL] *„pryskyřice“: súcë, suhtë, sutil, suxina ◊ Možná nakonec identické s předchozím přes význam „odvádět (kapalinu), nechat vytékat“ [PE18].

SULUK [Et]: sulca „kořen, zejm. jedlý“ Δ STUD

SULUP «  SLPL [QL] *„polévka“: sulpa ¤ SALAP

SUR [PE17]SU: súrë ¤ SUS Δ THU, WAJ2

SUS [Et]SU „syčet“: surya ¤ SIS, SUR

SWAD [Et]: hwan „houba“

SWES [Et] zvuk foukání n. dýchání: hwesta Δ PUTH, THU

SWIN [Et] „vířit, kroužit“: hwindë, hwinya-

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

1)  KelSmedia (24.12.2018 04:37)

Can Amoxicillin Mix With Milk <a href=http://buysildenaf.com>viagra</a> Kamagra Kaufen Wien Buy Vardenafil 10 Mg Isotretinoin In Internet Spertomax <a href=http://orderciali.com>cialis overnight shipping from usa</a> Albendazole Cheap Sale Generic Pyridium Tablets Real Low Price

1