Sekce

Slovník česko–quenijský

0 A B C Č D E F G H CH I J K L M

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Kořenovník

0 A B D E G 3 I J K L M N Ñ O P R S T U W

rejstřík A–M N–S Š–Ž

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:


Registrace

Kořenovník (A)

Toto je HTML verze části Kořenovníku, soupisu eldarských etymologických kořenů, verze Coirë 2013. Jiné stránky obsahují úvodní oddíly k tomuto textu (vysvětlivky apod.) a odkazy na soubory PDF ke stažení.

AB [WJ, PE17, Et]BA záporný kořen používaný k vyjádření vůle, tj. odmítnutí či zákazu, nikoli k popření faktů: avá, áva, ava- (avaquétima), Avari Δ AL2, UG1, UM1

AD1 [PE17, VT49] „u, vedle, mimo“: ar, ara ◊ Jiné zdroje mají AS2 a AR3, patrně se má jednat o tentýž slovotvorný základ.

AD2 [Et] „vchod, brána“: ando, andon Δ PHEN ◊ PE17 odvozuje tato slova od AN1.

AJ1 [PE17, QL] „uctívat, vážit si“: airë, airëa, aiyaAJAN × KHU ◊ Jiné zdroje odvozují od GAJ1, GAJAS1.

AJ2 [Et, PE17]: ailin „jezero“ → AJAR Δ LIN2, LON2

AJAK [Et] „ostrý, špičatý“: aica, aico, aiqua, aiquairë, aiquassë Δ NAS

AJAR [Et, PE17]AJ2 „moře“: airë, Alatairë, ëar ◊ Jiné prameny odvozují stejné výrazy pro „moře“ od kořene GAJAR.

AJAN [PE17, WJ]AJ1 „uctívat“, [Et]JAN2 „posvátný“: aina, ainas, Aini, ainima, Ainu, áyan Δ GAJAS1 ◊ Založeno na jméně Ainu, převzatém z valarštiny.

AK1 [Et] „úzký, sevřený“: arca, axa Δ NAKH × LAD1, PAL

AK2 [PE17] *„vrátit, oplatit (nepřátelskou akcí)“: Tel. ¤ AT2OK

AKAL «  AKLA-R [Et]KAL: alca „paprsek světla“

AKALAR «  AKLA-R [Et]AKALKALAR *„záře, nádhera“: alcar, alcarë, alcarin, alcarinqua

AKAS [PE17] „hřeben, krk, vaz“: acas, axë Δ LAG2

AL1 [PE17] „dobrý, požehnaný, zdravý, šťastný“: alima, alla, almë, alya Δ MAN1 × OK ◊ Na AL1 byl patrně přepsán kořen GAL1 ve svém druhém významu.

AL2 [VT42, PE17]LA záporný kořen: ala- (alasaila) Δ AB, UG1, UM1 ◊ V určité fázi Tolkien tento kořen kvůli shodě s AL1 zamítal.

ALAB [PE17] „jilm“: alalvëa, alvë Δ LALAM

ALAK [Et]LAK1 „spěch“: alaco, alarca, alqua Δ GOR, RIP1

ALAT [Et] „velký, rozlehlý“: alat- (Alatairë), alta Δ BELEK, DAJ2, KHAW1 × TIT

ALU [QL] „čistit“: alu, allu-, allumë, alluva Δ POJ, SOW

AM1 [Et, QL] „matka“: amil, ammë ¤ EM2, MAM × AT1

AM2 [Et, QL] „nahoře, nahoru“, [PE17] „stoupat“; komparativní kořen, „vzrůst, přírůstek“: am- (amorta-), amba, ambë, ambaron, ambon Δ OR × UN

AMAN [PE17]MAN1 „dobrý (morálně), posvátný, blažený, prostý zla“: aman, Aman

AN1 [PE17, 18, Et]NA1 „k, směrem k“, allativní prvek, [QL] „dát, poslat“: an, ana, ana- (anatarwesta), ando, anna, anta, anta-, antë, antoANAD ¤ 3AN2

AN2 [Et]NA2 „být“: ane-, anwa ◊ PE17 existenci této varianty popírá.

ANAD [Et, PE17]AN1 „dlouhý“: anda, andatehta, andavë Δ TAJ × STIN

ANAK [Et]NAK: anca „čelist“

ANAR [Et, PE17]NAR1 „Slunce“: Anar Δ AS1

AÑG [Et, PM, QL] „železo“: anga, angaina, Angamando Δ GEREN, JEREN

AÑGU [Et] „had“: ango, angulócë Δ LEWEK, LOK

AP1 [VT44]PA1 „dotýkat se (o kontaktu předmětů, zejm. na svislé ploše)“: ap-, apa, appa- Δ TAÑG2, TEN1

AP2 [VT44*]PA2 časově „po“, ukazatel budoucnosti: apa, apa- (Apanónar), apo ¤ EP

AP3 [Et]: apsa „vařené jídlo, maso“ Δ MBAS

AR1 [PE17, PM, S] „dobrý, vynikající; vznešený, královský“: ar- (arquen), aryaARAN, ARAT Δ TA3

AR2 [Et] „den“: ára arë, arië, Arien, arin, arinya, arya × DO3 ◊ Podle všeho Tolkien tento kořen později změnil na AS1.

AR3 [Et, S] „vedle, mimo, vně“: ar, ara ◊ Srv. AD1 a AS2 z pozdějších zdrojů.

ARAN [PE17]AR1 „vznešený“: aran, aranel, aranië, Aranwë ◊ Jiný původ „královských“ slov naznačuje kořen GAR.

ARAT [PM, PE17, S]AR1RAT *„vznešený“: arata, Aratar, aráto, arta- (Artaher)

AS1 [PE17] „teplo, zejm. sluneční“: árë, arma, asta- Δ ANAR, LAW2 ◊ Tento kořen patrně nahradil starší AR2.

AS2 [VT47] „vedle, mimo“: ar, ar- (armaro), asa- (asambaro) ◊ Jiné zdroje mají AD1 a AR3.

ASAT [Et]: asto „prach“

AT1 [Et] „otec“: atar, atto ¤ TAT1 × AM1

AT2 i. [Et, PE17] „znovu, zpět“: at-, ata ¤ AK2 Δ EN1; ii. [VT42, QL] „dva, dvojitý“: ata- (ataformaitë), atwa, -tATAN, ATAT ¤ TAT2 Δ JU

ATAN [WJ*]AT2: Atani „Lidé, Druhý lid“

ATAT [VT42, Et]AT2TAT2: atatya, atta, attëa ◊ Tento tvar kořene vznikl zdvojením původního AT2 za účelem zesílení duálního významu.

ATH [PE17] „pomáhat, ulehčovat, uzdravovat“: asa- (asalasta), asëa, asië, asya- Δ RED2

AW1 [WJ]WA2 kořen pro vyjádření pohybu pryč z pohledu věci, osoby či místa, jež se opouští, [Et] „pryč, ven, mimo“, [PE17] „jít, odejít, pominout“: au- (aucir-), Aureldi, auta-, ava, ava- (avanótë), öa, öar, vanwa Δ 3O, ET ◊ Etymologie tvoří slovo vanwa z kořene WAN2.

AW2 [QL] *„bohatství“: ausië, autë × OJ2

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře