Sekce

Slovník česko–quenijský

0 A B C Č D E F G H CH I J K L M

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Kořenovník

0 A B D E G 3 I J K L M N Ñ O P R S T U W

rejstřík A–M N–S Š–Ž

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:


Registrace

Kořenovník (G)

Toto je HTML verze části Kořenovníku, soupisu eldarských etymologických kořenů, verze Coirë 2013. Jiné stránky obsahují úvodní oddíly k tomuto textu (vysvětlivky apod.) a odkazy na soubory PDF ke stažení.

GAJ1 [PM] „úcta, bázeň“, [WJ] „ohromit, vyděsit“: aica, aiya!, áyaGAJAR, GAJAS1, GAJAS2 ◊ Jinde se jako základ uvádí AJ1.

GAJ2 [Et]: aira „červený, ruměný“ Δ KARAN, ROJ2, RUS1

GAJ3 [PE17] „zet, rozšiřovat se, otevírat se“ → GAJARÑGAJ2 Δ GAS

GAJAR [PM]GAJ1, [PE17]GAJ3 „moře“ (pův. Veliké moře): airon, ëar ◊ Jinde odvozováno od AJAR bez souvislosti s velikostí či hrůzou.

GAJAS1 [PM, VT43*]GAJ1 „svatý, posvátný“: aira, airë, airëa, airita-, aista Δ AJAN ◊ Jinde se odvozuje od AJ1.

GAJAS2 [Et]GAJ1 „strach“: aista- Δ RUK

GAL1 i. [PE17] „růst (jako rostliny), vzkvétat, být silný, zdravý“, ii. [Et] „prospívat, dařit se“: alma, almarë, almárëa, almië, alyaGALAD, GALAS1 Δ LAW1 ◊ Druhý význam tohoto kořene a slova z Etymologií byla patrně přesunuta k AL1.

GAL2 [Et, VT45, PE17] „svítit“: úyalëÑGAL ¤ GIL, KAL

GALAD [Et, UT]GAL1 „strom (rozložitý)“: *al, alda, Aldaron, aldëon Δ ORON

GALAS1 [Et]GAL1 „veselit se, být šťastný“: alassë, alassëa Δ MBER

GALAS2 [QL*] „mramor“: alas, alasca, alasta

GAP [Et] „hák, dráp“: ampa ¤ GAT1 Δ REP

GAR [Et] *„mít, držet, vlastnit“: aran, arda, armar, arwa, -arwa (aldarwa), aryonGARAT ¤ 3AR Δ KHER ◊ Jiná, pozdější etymologie slova aran je uvedena u kořene ARAN.

GARAT [Et]GAR: arta „opevnění“

GAS [Et] „zet, zívat“: assa Δ GAJ3, JAG

GAT1 [Et] *„chytit, zachytit“: atsa ¤ GAP Δ REP

GAT2 [Et] *„jeskyně“: Tel. ¤ GATH Δ PHELEG, ROD

GATH [Et] ¤ GAT2

GAW [Et] „vymyslet, vynalézt“: aulë, Aulë (lidová etymologie), auta- ¤ GOW

GEÑG [Et, VT45] „nemocný“: engwa, Engwar, *yengwa Δ KWOL, LEW

GEREN [QL*] „železo, ocel“: eren ¤ JEREN Δ AÑG

GIL [Et, PE17] „svítit (bíle n. bledě)“: Ilma, Ilmen, tingilindë, tingilyaÑGIL ¤ GAL2, RIL, SIL, THIL Δ IT1

GIR [Et] „třást se, chvět se“: Tel. Δ KWATH, PAP

GJEL [Et] *„radovat se, jásat“: yello Δ MBER

GJER [Et] *„opotřebovávat“: yerna, yerya-

GLAD [PM]LAD2 „smát se“: Tel.

GLAM [Et]LAM *„zvuk, hluk“: Tel. ¤ ÑGJALAM

GLAN [VT42]LAN1 „okraj, lem, hranice, mez“: Tel.

GLAWAR [Et]LAWAR *„zlato, zlaté světlo“: Tel.

GLIB [VT45]LIB2 *„mast“: Tel.

GLIÑG [Et]LIÑG „viset“: Tel.

GLIR [Et]LIR „zpívat“: Tel.

GLIS [PE17]LIS *„med“

GLOS [VT42]LOS2 „bílý“: Tel. ¤ GOLOS

GOLOB [Et]: olwa „větev“ ◊ Jinde uvedeno jako OLOB.

GOLOS [Et]LOS2 *„sníh“: olos, olossë ¤ GLOS Δ SRIS

GON i. [PE17] *„kámen (jeden)“: *on ii. «  ONO [QL] „tvrdý“: oninGONOD

GONOD [Et]GON „kámen (materiál)“: on, ondo, Ondolindë, onwa Δ SAR1

GOR [Et] „prudkost, ukvapenost, pud“: ormë, orna ¤ 3OR1, 3OR2, KHOR Δ ALAK

GOS [Et] „hrůza, děs“: ossë, Ossë (lidová etymologie) ¤ GOTH Δ ÑGUR2, RUK, THOS ◊ Jiné odvození viz OS2.

GOTH [Et] ¤ GOS

GOW [Et] „vymyslet, vynalézt“ ¤ GAW

GRAW [VT47]: röa „pes“ Δ SAW2

GROJ [Et]ROJ2 „červený, zrzavý“: Tel.

GRON [PE17]RON2 „pevný, hmotný“: Tel.

GROT [WJ]ROT „kopat tunel, hloubit“: Tel.

GRUD [VT45]RUD *„kyj“: Tel.

GRUK [WJ]RUK „strach“: Tel.

GU [Et]UG1 záporný kořen, často se zlými souvislostmi: u-, ú- (úvanimor) ¤ U Δ BA, LA, MU ◊ Pozdější zdroje mají záporný prvek ú bez souhlásky už v prajazyce (U) a neuvádějí „zlé souvislosti“.

GUR [PE17] „obtížný, tuhý, těžký, těžkopádný“: urda, ur-, uru- (urucarin) Δ DER2, SRAG

GWAL1 [PE17] „být podrážděn, vzrušen“: inwalmë, walda, walmë, walta-, walya- ¤ WAL

GWAL2 [PE18] „trpět muka“ ‹ ÑGWAL

GWEN [Et] *„svěží, světlezelený“: wén, wenya Δ LAJAK, NETH1, WIR2 ◊ Asociováno s WEN1 „dívka“, ale je to od původu odlišný kořen.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře