Sekce

Slovník česko–quenijský

0 A B C Č D E F G H CH I J K L M

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Kořenovník

0 A B D E G 3 I J K L M N Ñ O P R S T U W

rejstřík A–M N–S Š–Ž

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:


Registrace

Kořenovník (W)

Toto je HTML verze části Kořenovníku, soupisu eldarských etymologických kořenů, verze Coirë 2013. Jiné stránky obsahují úvodní oddíly k tomuto textu (vysvětlivky apod.) a odkazy na soubory PDF ke stažení.

WA1 [PE17, Et] kořen pro zvuk větru → WAJ, WAW ◊ QL má GWĀ.

WA2 [PE17]AW1 „pryč“: vaWAN2

WA3 [Et] „znečistit, poskvrnit“: vahta-, vára, vaxë ¤ SMAG × POJ

WAJ1 [QL, Et] „ovíjet, obklopovat, halit“: vailë, vaima, vaimata-, vainë, vainolë, vaita- ¤ WEJ Δ KHAP2, LAP1, PHAN1

WAJ2 [PE17]WA1 „foukat, vát“: vailë, vailima, vaiwë Δ SUR, WAW

WAL [PE17] „emoce, cit, pohnutí citů“: awalda, walmë ¤ GWAL1

WAN1 [PE17, WJ] „bledý, světlý – zejm. o vlasech“: Vána, vanessë, vanima, vanya, Vanyar ◊ Sekundární význam „krásný“ se vyvinul splynutím s kořenem BAN.

WAN2 [Et]WA2 „odejít, ztratit se, zmizet“: vanwa, vanwië, vanya- Δ LED × TUL ◊ Pozdější zdroje s tímto kořenem asi nepočítají, odvozují přímo od AW1, WA2.

WAN3 [Et] „husa“: ván

WAR [Et, VT46] „vzdát, nevydržet, zradit“: Tel. Δ DAB × BOR, STEL

WATH [VT42, Et] „stín“: ausaWATHAR ¤ MBATH Δ DAJ1

WATHAR [VT42]WATH *„halit“: vasar, vasarya- Δ PHAN1, SKAL1

WAW [PE17, Et]WA1 „foukat“: vaiwa Δ THU, WAJ2

WE1 [*] zájmenný kořen 1. osoby mn. č.: -lwë, -ngwë, we ¤ ME

WE2 [PM]EW „osoba“: véra, -wë (Finwë) → WE3 Δ MO1 ◊ Jiné vystvětlení přípony -wë viz WEG1.

WEB «  GWEVE [QL]: wembë, wembil „červ“

WED [Et] „poutat“: vérë Δ NUT ◊ Další odvozená slova (vesta, vestalë) v důsledku hláskových změn splynula se slovy od BES a ve významu kořene WED se nepoužívají. [Et]

WEG1 [PE17, Et] „mužství, (mužná) síla, energie“: vëa, vëaner, vëassë, vëo, vië, -wë (Finwë) Δ NER, THAR3 ◊ Jinde se přípona -wë odvozuje od základu WE2, WE3.

WEG2 [PE17] „žít, být aktivní“: vehtë, vëo Δ KOJ ◊ Další z výsledků snahy o zakořenění koncovky -wë.

WE3 [PE17]WE2 „osoba“: -wë (Finwë)

WEJ [Et] „vinout, tkát“: Vairë ¤ WAJ1 Δ LAN2, RIG ◊ Jméno Valië se jinde odvozuje od kořene WIR1 téhož významu.

WELU «  VELU [QL] „rozvinout“: veluntë Δ PAT1

WEN1 [Et, PE17, QL] „dívka, panna“: vénë, venessëWENED Δ NETH1 ◊ Viz též komentář ke kořeni GWEN.

WEN2 «  VENE [QL] „tvarovat, dlabat“: venë, venta-, venwë Δ KAT

WENED [Et, PE17]WEN1: vendë, vendelë, -wen (Arwen)

WET «  VETE [QL] *„brada“: veltë, venta

WID «  GWIÐI [QL] *„tkát“: winda, windelë, wistë ¤ WIG2, WIR1 Δ WEJ, LAN2

WIG1 [Et, QL] *„pěna, vodní tříšť“: wingë, Wingilot Δ PHAL1, ROS1

WIG2 [VT42] „tkát“ ¤ WID, WIR1 Δ WEJ, LAN2

WIL [Et, QL] „letět, vznášet se ve vzduchu“: vil-, vilma, wilwarin Δ RAM1, WIS1 ◊ QL má VILI a GWILI.

WIN [PE17, VT46] „nový, čerstvý, mladý“: vínë, vinya ¤ WIR2 Δ KEW1

WINID [Et, VT46] *„šedomodrý“: vinda-, vindë, vinyë ◊ Tolkien tento kořen zrušil (a nahradil asi kořenem THIN), ale snad si můžeme dovolit jej exhumovat.

WIR1 [PE17, VT39] „tkát“: Vairë ¤ WIG2, WID ◊ Etymologie toto jméno odvozují od základu WEJ.

WIR2 [VT46] „nový, čerstvý, mladý“: vírië, virya ¤ WIN Δ GWEN, NETH1

WIS1 [Et]: vista „vzduch“ Δ WIL

WIS2 [PE17] „měnit, posouvat“: inwis, virya-, vista- Δ PERES

WO [WJ, Et, PE17] slovní základ pro spojení dvou věcí či skupin do páru n. celku; „dohromady“ – o věcech seskupených, ale ne fyzicky spojených: o- (omentië), ó- (ósanwë), uo ¤ JO

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře