Sekce

Slovník česko–quenijský

0 A B C Č D E F G H CH I J K L M

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Kořenovník

0 A B D E G 3 I J K L M N Ñ O P R S T U W

rejstřík A–M N–S Š–Ž

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:


Registrace

Slovník česko–quenijský (A)

Toto je HTML verze části Slovníku česko–quenijského, verze Lairë 2013. Jiné stránky obsahují úvodní oddíly k tomuto textu (vysvětlivky apod.) a odkazy na soubory PDF ke stažení.

a i. pro všeobecné použití ar [PE17, LotR, Et], arë √AD1 [VT43, 48] ii. u přirozených dvojic a protikladů yo √JU [PE17], jako přípona -yë [VT49] iii. ve výčtuta √TA1 [PE17] ◊ Ar se ve výslovnosti může přizpůsobovat: al l-, as s-. Tvar -yë se připojuje jako latinské „-que“: menel yo cemen, menel cemenyë „nebe a země“.

abeceda tengwanda √TEK [Et]

aby i. pro účel *anai √AN1 [Q] ii. pro předmět sa √SA [M] ◊ V účelových větách lze použít vazbu s dativem gerundia: utúlielvë len restien „přišli jsme, abychom ti pomohli“. Pro případy, kde nelze, je navržena spojka *anai jako „k tomu, že“. V předmětových větách se využije pův. zájmeno sa: merin sa istalyes „chci, abys to věděl“.

Aegnor Aicanáro √GAJ1, NAR1 [PM, S], Aicanár √AJAK, NAR1 [MR], Ecyanáro √EK1, NAR1 [VT41] ◊ „Strašlivý oheň“, „Ostrý plamen“.

ach! ai! [RGEO, QL]

ale nan [LR], nán, √NDAN [Et]; mal [VT43] ◊ U nás se nejčastěji používá nan, ale kupříkladu HKF upřednostňuje mal, jež není uspokojivě zakořeněno.

alej aldëon(d-) √GALAD [QL]

Aman, Blažená říše Aman √AMAN [WJ, S, VT49]

amanský amanya √AMAN [WJ] ◊ Jako podst. mn. Amanyar = Amaneldi (j. č. Amanel) „amanští elfové“. Jinde se amanya překládá přímo „blažený“ [VT49].

amen násië √NA2, SI [VT43] ◊ Podle významu v hebrejštině: „je [to] tak“, „budiž tak“.

Anduina Anduinë √ANAD, DUJ [PE17] ◊ „Dlouhá řeka“.

Angband Angamando [MR, S], Angamanda √AÑG, MBAD [Et] ◊ „Železný žalář“.

aniž ◊ Návrh: lá langala i sírë, ú langieo/langienyo i sírë „aniž bych přecházel řeku“, dosl. „nepřecházeje řeku“ a „bez (mého) překročení řeky“.

ano √NA2 [VT49, QL], váhavě či s podmínkou nácë √NA2, KE2 [VT49] ◊ Výraz je vlastně sloveso („je [to tak]“); mluví-li se o minulosti, použije se minulý čas . Méně vhodné pro vyjádření obyčejného souhlasu je *tancavë, „jistě“.

Aragorn Aracorno [PE17] ◊ Význam možná „Uctívaný král“ √ARAN, ÑGOR. Další jména viz Elfkam, Chodec.

Arda, svět Arda √GAR [MR, S] ◊ Jako obecné podst. jm. znamená „oblast, říše“.

Arnor Aranor, Arandórë [PE17], Arnanor, Arnanórë √ARAN, NDOR [Let] ◊ „Královská země“; dříve zvána Follondië, Turmen Follondiéva „Říše severního přístavu“ [PE17].

Arothir Artaher (Artahér-) √ARAT, KHER [PM] ◊ „Vznešený pán“

artefakt tamna √TAM2 [PE17] ◊ Též příd. jm. „umělý“, pův. význam zřejmě příčestí „vyrobený“.

asi, možná , ce √KE2 [VT41, 44, 49] ◊ Použito i ve významu „jestliže“.

atd. netë, netë √ENET [VT47] ◊ Používá se tam, kde tři tečky ve výčtu, vprostřed i na konci řady.

athelas asëa aranion √ATH, ARAN [LotR, PE17] ◊ V quen. znamená „bylina králů“.

Avari mn. Avari (j. č. Avar) √AB [WJ, Et], Avamanyar √AB, AMAN [WJ] ◊ Znamená „Ti, kteří odmítli (jít do Amanu)“.

ave! aiya! [LotR, PE17, VT43], aia! √AJ1, GAJ1 [PE17, VT43] ◊ Pozdrav patrně velmi vznešený, dnes ovšem používaný běžně při setkání. Pro takový účel je ale snad vhodnější alla „zdar!“ [PE17].

časově írë [LR] ◊ Následuje budoucí čas: írë anarinya queluva „až moje slunce pohasne“.

až do, až k předl. tenna √TEN2 [LotR, UT, VT44] ◊ Časově i místně: tenn' Ambar-metta „(až) do konce světa“ [LotR], tenna mentë lendalyo „až k cíli tvé cesty“.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře