Sekce

Slovník česko–quenijský

0 A B C Č D E F G H CH I J K L M

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Kořenovník

0 A B D E G 3 I J K L M N Ñ O P R S T U W

rejstřík A–M N–S Š–Ž

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:


Registrace

Kořenovník (O)

Toto je HTML verze části Kořenovníku, soupisu eldarských etymologických kořenů, verze Coirë 2013. Jiné stránky obsahují úvodní oddíly k tomuto textu (vysvětlivky apod.) a odkazy na soubory PDF ke stažení.

OJ1 [Et, PE17] „stále, vždy, věčně“: oi, oi(o)- (Oiencarmë), oia, oialë, oira, oirë Δ BOR

OJ2 [QL] *„chudý“: oica, oisë, oista-, oita- × AW2

OK [PE17, VT43] „zlý, špatný“: olca, ongwëOKOT ¤ AK2, UK Δ SRUG, UTH1 × AL1

OKOT «  OKTĀ [Et]KOT1OK: ohta, ohtar

OL1 [UT*] „snít“ (mít krásnou, jasnou představu, vidinu, spíše než obyčejný noční sen): ol-OLOS

OL2 [QL] *„mnoho“: olda, oldë, olli Δ LI1, MAJ3, RIM1

OLOB [PM] „větev“: olwa ◊ Etymologie mají GOLOB.

OLOS i. [Et, QL]LOS1 „sen“: olor, olorda, olórëa Δ PHAN3 ii. [UT]OL1 „sen, vidění“: olos, Olórin, olosta ◊ Podle staršího odvození je kořen rozšířením základu LOS1 „spát“ a nemá žádné zvláštní upřesnění významu. Podle novějšího však vznikl z kořene OL1, jehož základním významem není obyčejný noční sen.

OM [PE17, Et] kořen pro protáhlejší, rezonující zvuk (zejm. hlas): óma, óman, ómëa Δ LAM, SLON

ON [Et, PE17, WJ]NO1 „zplodit, porodit; narodit se“: onna, onta-, ontarë, ontaro

OÑG [QL] „bolest“: ong-, ongwë Δ NAJAK, SISIT

OP [PE17] *„ústa“: ópa, úpa Δ PEÑ, SOÑ

OR [Et, PE17, QL]RO „vzhůru, vysoko; stoupat“: anarórë, or, órë, oromardi, oronta, orosta orta-ORON, OROT Δ AM2, KHAL1, TA3

OROM [Et]ROM: Oromë (lidová etymologie)

ORON «  OR-NI [Et]OR „vysoký strom“: ornë Δ GALAD

OROT [Et]OR „výšina, hora“: oronta, oron, orto

OS1 [Et] „okolo, o“: *os, osto ◊ Jiné odvození osto „město“ v. OSOT.

OS2 [PE17] kořen pro syčení, šum, pěnivý zvuk: Ossë ◊ Jiné odvození v. GOS.

OSOT [WJ]SOT „chránit, bránit, krýt“: osto ◊ Etymologie odvozují z OS1.

OTOK [VT47, Et] „sedm“: osco, oxo ¤ OTOS ◊ Tento kořen se obvykle v quenijštině moc nepoužívá.

OTOS [VT47, Et] „sedm“: Otselen, otso, otsola ¤ OTOK

OW [QL] *„ovčí vlna“ ◊ Etymologie patrně nahrazují kořenem TOW, odvozená slova lze přizpůsobit přidáním počáteční souhlásky.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře