Sekce

Slovník česko–quenijský

0 A B C Č D E F G H CH I J K L M

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Kořenovník

0 A B D E G 3 I J K L M N Ñ O P R S T U W

rejstřík A–M N–S Š–Ž

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:


Registrace

Slovník česko–quenijský (C)

Toto je HTML verze části Slovníku česko–quenijského, verze Lairë 2013. Jiné stránky obsahují úvodní oddíly k tomuto textu (vysvětlivky apod.) a odkazy na soubory PDF ke stažení.

cedník, síto colucë [QL]

Celeborn Telporno [Let], Teleporno √KJELEP, OR, ORON [UT, PM] ◊ Znamená „Stříbrný a vysoký“ nebo „Stříbrný strom“.

Celebrimbor Telperinquar [PE17, S], Telpinquar [PE17], Tyelpinquar √KJELEP, KWAR [PM, VT47] ◊ „Stříbrná pěst“, „Stříbroruký“.

celý quanda √KWA1 [QL]

cennost, zejm. klenot mírë (míri-) √MIR1 [PE17]

cenný valda √BALAD [QL]; mirwa, mírë (míri-), velmi mírima √MIR1 [PE17] ◊ Valda je určitě obecnější a možná lze použít ve vazbě jako „být hodný čeho“, „stát za co“: Umis valda culusto rácina. „Nestojí to za zlámanou zlatku.“ Výrazy od √MIR1 se týkají asi jen výrobků, uměleckých děl; uvádí se i zesílené tvary mimírë, mimírima.

cesmína ercassë √EREK [Et], piosenna [QL]

cesta i. tië [Et, PE17, UT]; přímá tëa √TEÑ2, TE3 [Et], úzká, v rokli axa √AK1 [Et] ii. výprava lenda √LED [PE17]

cestovat lelya-, min. lendë √LED, DEL [WJ]

cihla, dlaždice telar [PE13, 16]

cíl mentë √MET [Et] ◊ Pokud jde o kořen, nabízí se i asociace s √MEN.

cín latúcen –ový latucenda [QL]

cit i. duševně felmë [VT41], tendilë ii. spíše tělesně tendë √TEN1 [QL]

citát, citace eques(s-) √KWE [WJ] ◊ Ve starém jazyce znamená „on pravil“.

cítit i. duševně *fel- [LF] ii. hmatem tenya- √TEN1 [QL] ◊ *Fel- podle felmë „pud, hnutí, cit“ [VT41].

citlivý tendilëa, vnímavý tentima √TEN1 [QL]

ciz|í ettelëa –ina ettelë √ET [Et, VT45] ◊ Má-li nějaký slovník ettelen místo ettelëa, vychází ze zdroje, kde ještě Tolkienův rukopis nebyl správně rozluštěn.

co i. tázací man √MAN2 [LR] ii. vztažné ya √JA1 [VT43], i [VT42] ◊ Výraz man je lépe doložený ve významu „kdo“ [LotR], ale snad lze použít i takto. Známe i slovo mana [PM], ale to je nejspíše ma(n)+na, tedy „co je“. I je víceúčelové vztažné zájmeno a určitý člen.

cokoli *aiqua √KWA3 [HKF] ◊ Utvořeno dle aiquen „kdokoli“ a ilqua „vše“.

cožpak ne laumë √LA, UM1 [Et] ◊ Příklad: Laumë ecénielyes? „Cožpak jsi to neviděl?“

cuchat, zamotávat fasta- √PHAS [Et]

Curufin Curufinwë √KUR, PHIN2, WE2 [VT41] ◊ „Dovedný Finwë“ (Finwëho syn).

cválat lop- «  lopo- √LOP [QL]

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře