Sekce

Slovník česko–quenijský

0 A B C Č D E F G H CH I J K L M

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Kořenovník

0 A B D E G 3 I J K L M N Ñ O P R S T U W

rejstřík A–M N–S Š–Ž

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:


Registrace

Kořenovník (I)

Toto je HTML verze části Kořenovníku, soupisu eldarských etymologických kořenů, verze Coirë 2013. Jiné stránky obsahují úvodní oddíly k tomuto textu (vysvětlivky apod.) a odkazy na soubory PDF ke stažení.

IB1 [QL] „rojit se, hemžit se“: imbilë, imbilincë

IB2 [PE17] *„útes, sráz“: imbë (&  IM1) ◊ Ve VT45 zřejmě totéž uvedeno jako IMBE „hluboké údolí“.

ID [Et, PE17] „toužit, přát si“: indo, írë, írima ¤ IR Δ JES1, KHO, MER ◊ Pozdější etymologie slova indo je uvedena u základu INID.

IKW [QL] „žádat, prosit“: iquin, iquis, iquista, iquista-

IL [Et, VT48] „vše“: il- (ilquen), ilqua, ilyaILU Δ KWA1

ILIM «  ILI [QL*] „mléko“: ilimba, ilin

ILU [Et]IL „vesmír, vše“: ilu, ilu- (ilucara), Ilúvatar, ilúvë

IM1 [PE17, VT45, QL]MI „v, uvnitř, dovnitř“: imbë, imbi, imbit, imi

IM2 [QL] „stejný, podobný“: iminqua, inqua, inquilë Δ BE

IN1 [Et]NI1 „samice, žena“: inimeitë, inya × 3AN1

IN2 [PE17] „srdce, mysl, nitro“ → INID

INID [VT41]NID, [PE17]IN2 „mysl, nitro“: indo, indómë ◊ Etymologie odvozují od ID.

INIK [Et] *„tušit, předpokládat“: inca, intya, intya-, intyalë Δ NAW

IÑG [PM] *„nejvyšší“, [Et] „první, přední“: inga, ing(a)- (ingaran), ingor, Ingwë Δ MIN

IR [PE17] „toužit, přát si“: írima ¤ ID ◊ VT45 vykládá jako „krásný“ – jsou to zřejmě různé způsoby, jak zakořenit příd. jm. írima.

IS1 [Et, VT41, QL] „znát, vědět“: ista-, Istari, istima, istya, istyar Δ KHAN1, ÑOL, SAJ1

IS2 [QL] *„bílý, bledý“: is, isca, iscanë Δ NIKW

IT1 [PM, PE17] „blýskat se, třpytit se, zářit“: ita-, íta, Itaril, itila Δ GIL, RIL

IT2 [QL] „kousat, bodat“ (o hmyzu), přen. „rozčilovat“: itis, itisya-, itsë Δ NAK

ITHIL [Et*]THIL „Měsíc“: Isil × ANAR

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře