Sekce

Slovník česko–quenijský

0 A B C Č D E F G H CH I J K L M

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Kořenovník

0 A B D E G 3 I J K L M N Ñ O P R S T U W

rejstřík A–M N–S Š–Ž

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:


Registrace

Kořenovník (R)

Toto je HTML verze části Kořenovníku, soupisu eldarských etymologických kořenů, verze Coirë 2013. Jiné stránky obsahují úvodní oddíly k tomuto textu (vysvětlivky apod.) a odkazy na soubory PDF ke stažení.

RAB1 i. [Et, VT46] „divoký, nezkrocený“ ii. [PE17] „zbloudilý, putující, neusazený“ (postrádající směr n. účel): ráva, ravanda ¤ RAW, SRAB Δ BEREK

RAB2 [Et, VT46] *„zeď, břeh“: ramba, ráva

RAD1 «  RAŘA [QL] *„loupat, škrábat, odírat“: rar-, randa, rasta Δ PAR1 ¤ SAD

RAD2 [Et] „vracet se“: randa

RAG [Et] *„křivý“: Tel. Δ RAJAK, SKWAR

RAJ1 [VT42] „plést, dělat síť nebo krajku“, též „chytat do sítě“: carrëa, raima, raita-, rëa- Δ LI2, NAT, REB, REM

RAJ2 [PE17] „usmívat se, projevovat potěšení či přízeň výrazem tváře“: raina, raita- Δ MIR2

RAJAK [Et] *„křivý, nesprávný“: raica Δ RAG, SKWAR ◊ Jiné odvození je uvedeno u kořene RIK1.

RAK1 [MC*] „lámat“: rac- Δ RUV, SKAT

RAK2 [Et] „natahovat se, dosahovat“: ranco, rangwë

RAM1 [Et] *„křídlo“: Eärrámë, ráma, ramya- Δ WIL

RAM2 [QL] „křičet, troubit“: ram-, rambë ¤ ROM

RAN [Et, VT42, PE17] „putovat, toulat se, bloudit, jít nejistou cestou“, [PE17] „chybovat, bloudit, odchylovat se od nařízeného či zvoleného směru“: Rána, ránë, ránëa, ranya Δ MIS1

RAP [VT46] „vázat“ Δ NUT, SNAR

RAS [Et] „vyčnívat“: *arassë, rassë Δ MBUD

RASAT [Et] „dvanáct“: *rasta

RAT1 [PE17] „čnít, tyčit se“: ráta-ARAT Δ BARAD, TJUL

RAT2 [Et] „jít, kráčet“: Tel. Δ BAT, LED

RAW [QL, Et] *„dravý, divoký“: , rausima, raustë, ravennë ¤ RAB1 Δ SRAB

REB [VT42] „zaplétat, chytat do sítě“: remba-, rembë, rembina ¤ REM Δ RAJ1

RED1 [Et] „rozhazovat, sít“: rer-ERED Δ SPAR2

RED2 «  RESE [QL] „pomáhat, podporovat“: rendo, réro, ressë, resta Δ ATH

REG [Et] „hrana, hranice, okraj“: réna Δ LAN1, RIM2

REK [PE17] „uniknout; zachránit (se) před zkázou, ztrátou či nebezpečím“: rehtië Δ BAR

REN [PM] „připomínat (si), mít v mysli“: Tel. Δ SAN

REM [VT42] „zaplétat, chytat do sítě“: rem-, remma ¤ REB Δ RAJ1, SNEW

REP [Et] „ohyb, hák“: rempa Δ GAP, GAT1

RET1 [PE17] „lézt (vzhůru)“: retto

RET2 «  RETYE [QL] *„plivat“: rentyë, retima, retya- Δ PIW

RETH [PE17] „zůstávat na stejném místě“, odtud „být klidný, trpělivý“: Tel. Δ LEM

RIG [PE17, Et] „věnec, koruna“, [PM] „plést, vinout, vít“: ría, ríë, riellë, rína Δ WEJ

RIK1 [VT39, QL] „kroutit, točit“: marihta, raica Δ SNUR ◊ Etymologie mají RAJAK.

RIK2 [PE17] „snažit se, vyvíjet úsilí, pokoušet se o něco (navzdory překážce či protivníkovi)“: ric- Δ NDEB

RIK3 [Et] „škubnutí, náhlý pohyb“: rihta-, rincë ¤ RIKH Δ KARAP

RIKH [Et] ¤ RIK3

RIL [PE17] „jasný, zářivý“, [Et] „třpytit se“: rilma, rilya, Silmaril ¤ GIL, SIL, THIL Δ IT1, SINIT

RIM1 [Et, VT46] „oplývat“: rimba, rimbë Δ OL2, UB1, UM2

RIM2 [QL] *„okraj, lem, hranice“: rim-, ríma, rímenoitë ¤ RIP2 Δ LAN1, REG ◊ V Et psáno , ve VT46 poznámka o úpravě na SRI.

RIN [Et, QL] *„kruh“: rinda, rindë Δ KOR

RIÑG [Et, QL] „chladný“: rin, ringa, ringë, ringwë Δ NIKW

RIP1 [Et] „letět, řítit se“: rimpa Δ ALAK, THOR

RIP2 [QL] *„pruh“: rimpë, rípa, ripta- ¤ RIM2 Δ KWILIT

RIS [Et, PE17] „sekat, štípat“: rista-KIRIS Δ KIR, SJAD1

RO [Et, PE17, QL]OR „zvedat se, stoupat“: rómen, rómenya, róna × NU

ROD [Et] „jeskyně, klenba“: rondo ¤ ROT Δ GAT2, PHELEG ◊ Novější zdroj uvádí RON1 a upřesňuje význam.

ROJ1 [Et] „honit, pronásledovat“: roimë, roita-, ronyo Δ SPAR1

ROJ2 [Et] „zrzavý, červený“: roinaGROJ Δ GAJ2, KARAN, RUS1

ROK [Et] *„kůň“: rocco, roquen Δ LOP

ROM [WJ, Et, PE17] kořen pro zvuk trumpet či rohů: róma, rombaOROM ¤ RAM2

RON1 [WJ] „klenout se – o přírodních i umělých stropech, ale vždy v pohledu zespoda, zevnitř“: rondo ◊ Etymologie mají ROD.

RON2 [PE17] „pevný, hmatatelný, hmotný“: rondaGRON ¤ SRON

ROS1 [PM] „kapky, vodní tříšť (rozprášená větrem z fontány, vodopádu či lámajících se vln)“, [Et] „kapat“: rossë Δ LIB1, WIG1

ROS2 [Et] *„pláň“: Tel. Δ PAL

ROT [PE17] „jeskyně“, [VT46] „vývrt, tunel“, [QL] „dutina“: ronta, róta, rotsë, rottoGROT ¤ ROD, SROT Δ SAP, UNUK

RUD [Et] *„kyj, klacek“: rundaGRUD

RU3 «  RU’U [QL] *„klid, mír“: rua, ruë, ruin, rúya Δ KWILID, SED

RUJ [PE17] „planout“: aparuivë, ruimen, ruina, ruinë, ruivë Δ NAR1, UR1 ◊ Odtud by se dala odvodit i slova, která má PM pod koř. RUN2.

RUK [WJ, VT39, PE17] nejstarší základ pro strach a strašné věci a tvory: orco, rauco, rúcima, ruhta-, urco Δ GAJAS2 GOS, KAWAR, ÑGUR2 ◊ Výraz orco byl do quenijštiny převzat ze sindarštiny. Starší zdroj jej odvozuje od OROK *„skřet“, kořen RUK je přeložen jako „démon“ [Et].

RUN1 [Et] „dlaň ruky n. spodní plocha chodidla“: runya, tallunë Δ PALAT, TAL

RUN2 [PM] „rudý, žhnoucí“: runya, rúnyaURUN Δ BARAS, JUL2 ◊ Viz též RUJ.

RUN3 [PE17] „hladit, brousit, leštit“: runda Δ PATH

RUS1 [VT41] *„červenohnědý, zrzavý“: rusco, ruscuitë, russa, russëURUS Δ BARAN, GAJ2, ROJ2

RUS2 [Et] „lesk kovu“: russë

RUTH [PE17] „hněv, zuřivost, vztek“: rúsë, rúsëa, ruxa, ursa-

RUW «  RUVU [QL] „puknout“: rúvina Δ RAK1 ◊ Podoba kořene není jistá, mohla by být i RUB.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře