Sekce

Slovník česko–quenijský

0 A B C Č D E F G H CH I J K L M

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Kořenovník

0 A B D E G 3 I J K L M N Ñ O P R S T U W

rejstřík A–M N–S Š–Ž

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:


Registrace

Kořenovník (B)

Toto je HTML verze části Kořenovníku, soupisu eldarských etymologických kořenů, verze Coirë 2013. Jiné stránky obsahují úvodní oddíly k tomuto textu (vysvětlivky apod.) a odkazy na soubory PDF ke stažení.

BA [WJ, PE17]AB starý záporný kořen, zvolání „ne“: Δ GU, LA, MU

BAD [Et] „soudit“: Tel.MBAD Δ NAM

BAL [PE17, Et] „mocný, silný“: val-, Valar, Valatári, Valinor, valya ¤ BEL ◊ Zpravidla s významem božské moci – avšak nevztahuje se k Jedinému, nýbrž zásadně k Mocnostem vstoupivším do stvořené Ardy.

BALAD «  VLŘL [QL] *„cenný, důležitý“: valda, valdëa ¤ BILID

BAN [PE17, Et] „krása (pramenící z bezchybnosti, neposkvrněnosti)“: úvano, úvanimo, Vána, vanë, vanima, Vanimor, vanya ¤ MAN1 ◊ V odvozených slovech v quen. splývalo s kořenem WAN1.

BAR [Et] pův. patrně „zvednout, vyvýšit“, později „zachránit, dát do bezpečí“: varna, varnassë, varya-BARAD, BARATH Δ REK

BARAD [PE17, Et]BAR vyjadřuje velkou výšku spojenou se sílou, velikostí, majestátností: varanda, Varda ¤ BARATH Δ RAT1, TA3 ◊ V QL uvedeno jako VRDR.

BARAN [Et] *„hnědý“: varnë Δ RUS1

BARAS [Et] *„žhavý“: Tel. Δ RUN2

BARATH [PE17, Et]BAR: Tel. ¤ BARAD

BAT [Et] „šlapat, kráčet“: vanta, vanta- Δ RAT2

BE «  VĪ, VI’I [QL*] „jako“: elvëa, sívë, , vëalta- Δ IM2 ◊ Není jisté, zda by nemělo být spíše WE; ale patří-li sem sind. ben „podle“, je staroeldarský tvar BE pravděpodobnější.

BEL [Et, PE17] „silný, velký“: Tel.BELEK ¤ BAL Δ POLOD, TULUK

BELEK [Et]BEL *„velký, mocný“: Tel.MBELEK Δ ALAT, TUR ◊ Dle Etymologií se v quen. nevyskytuje, ale QL uvádí výrazy, jež by sem mohly patřit: velicë, velitya-, velixë. Původ hlásky i v jejich kořeni je však nejasný.

BEN [Et] „kout, roh“: Tel.

BER [Et] „statečný“: verië, verya, verya- Δ KAN2, STALAG

BEREK [Et] *„divoký, náhlý“: verca Δ RAB1

BERETH [Et] *„buk“: Tel. Δ PHER1

BES [Et] „oženit se, vdát se“: venno, veru, vessë, vesta, vesta-, vestalë ◊ Viz též pozn. ke kořeni WED. QL uvádí ve tvaru VEŘE.

BEW [Et] „následovat, sloužit“: Tel. ¤ DEW1 Δ NDUR

BILID «  VLŘL [QL] *„cenný, důležitý“: vilda-, vildima ¤ BALAD Δ MIR1

BOR [Et, QL] „vytrvat“: vórëa, vórima, voroBORON Δ OJ1, STEL × WAR

BORON [Et]BOR: voronda, voronwa, voronwië Δ SATAR

BUD [Et] „vyčnívat“ ‹ MBUD

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře