Sekce

Slovník česko–quenijský

0 A B C Č D E F G H CH I J K L M

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Kořenovník

0 A B D E G 3 I J K L M N Ñ O P R S T U W

rejstřík A–M N–S Š–Ž

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:


Registrace

Kořenovník (E)

Toto je HTML verze části Kořenovníku, soupisu eldarských etymologických kořenů, verze Coirë 2013. Jiné stránky obsahují úvodní oddíly k tomuto textu (vysvětlivky apod.) a odkazy na soubory PDF ke stažení.

EK1 [VT48, Et, QL] „hrot, špička“: ecco, pipinehtarEKET ¤ NEK1 Δ EREK, NAS, TIL1

EK2 [VT49*]KE2 kořen vyjadřující možnost n. nejistotu: ec-, *encë

EKES [VT47]KES „ostatní, jiný“: exa, exë

EKET «  EKTI [Et]EK1 „kopí“: ehtë, ehtyar

EL [WJ, PE17, Et] „hvězda“: él, ela, élë, menelELEN ◊ Tato skupina slov se zakládá na nejstarším slově, které u Cuiviénenu zaznělo. Bylo to zvolání „hle!“, jež elf vyslovil, když spatřil hvězdy. To se také uvádí jako původní význam kořene.

ELEN [WJ, PE17]EL „hvězda“: elda, Eldar, elen, Elentári, elenya

ELED [WJ, Et]LED „odejít“: Eldo ◊ Toto slovo je pojmenováním elfů, kteří se vydali na západní cestu; slovo Elda je odlišného původu a vztahuje se k „Hvězdnému lidu“, tedy ke všem elfům. V quenijštině se Eldo téměř nepoužívá a jeho význam pojmenování Elda převzalo.

EM1 [PE17] „zobrazovat“: emma, indemma, quantemma

EM2 [VT48] „matka“: emil, emmë ¤ AM1

EN1 [VT47, 48, PE17] „znovu“, pův. význam možná „stále“: en- (enyalië) → ENET Δ AT2

EN2 [Et] „tam, tamhle“, v časových souvislostech ukazuje do budoucnosti: en, enta, enwa, enyárë Δ TA1 × JA2

[VT39] „být, existovat“: , ëa-, ëala, engwë Δ NA2

ENED [Et, PE17]NED „střed“: endë, Endor, enya ¤ ENEL

ENEK [VT47, 48, Et]NEK3 „šest“: enenquë, enquë, enquië

ENEL [VT47]NEL „uprostřed, mezi“: enel, enelmo ¤ ENED

ENET [VT48]EN1: enta, entë

EP [VT42, 44, 49*] prostorově „před“, časově „po“: ep(e)- (epessë), epë, epeta, epetai ¤ AP2 × NO2 ◊ Toto zdánlivé zmatení významu vychází z toho, že budoucnost je v quenijštině „to, co máme před sebou“.

ER [VT42] „jeden, jediný“, [Et, QL] „být o samotě“: er, erda, eressë, eressëa, erinqua, Eru, erumë, erya Δ MIN

ERED [Et]RED1: erdë „semeno“

EREK [Et] „trn“: erca, erca-, ercassë Δ EK1, NAS

ES [Et] „označovat, jmenovat“: essë, esta-

ESED [WJ, Et]SED „klid, odpočinek“: Estë ◊ Třebaže v quenijštině (narozdíl od sindarštiny) je tento rozšířený základ vyhrazen pro jméno jedné z Valier, někdy se používá místo základního SED, kterýžto svou podobou ser- má v češtině nešikovné asociace.

ESEK [Et] *„rákosí“: escë

ESTEL [WJ]STEL: estel „naděje“

ET [Et, VT45, 48] „ven, vně“: et, et- (etsir), etsë, ettelë, ettelëaETER Δ AW1, LO × MI

ETER [Et]ET „otevřít se“: Tel. Δ PAT1 × KHOL

EW [PM]WE2 *„osoba“: Tel.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře