Sekce

Slovník česko–quenijský

0 A B C Č D E F G H CH I J K L M

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Kořenovník

0 A B D E G 3 I J K L M N Ñ O P R S T U W

rejstřík A–M N–S Š–Ž

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:


Registrace

Učebnice elfích jazyků

Nějaká stránka s odkazy je častým prvkem webů. Vždycky jsem ale ocenil, když ji autor stránek neodbyl jednoduchým seznamem, nýbrž sestavil uspořádaný a komentovaný soupis odkazů. Budu se o to snažit i já a začnu odkazy na učebnice Tolkienových elfích jazyků. Jedná se výhradně o texty sekundární, neb sám Tolkien samozřejmě žádnou učebnici nikdy nenapsal.

1. Učebnice quenijštiny

Nejstarší učebnicí quenijského jazyka, o které vím, byla americká Basic Quenya od Nancy Martsch. Text vycházel průběžně v letech 1988 až 1990 v časopise Beyond Bree a samostatně byl vydán v roce 1992. V období 1992--1995 byla učebnice překládána do češtiny jako Základy Quenya a publikována v časopise Thorin. Jednotlivé lekce lze stáhnout na stránkách SPDP JRRT v archivu Thorina.

Významnou slabinou této učebnice z dnešního pohledu je, že vyšla dříve, než byly publikovány některé důležité poznatky o elfích jazycích z Tolkienova pera (lingvistické statě ve War of the Jewels a Peoples of Middle-earth a všechny relevantní Vinyar Tengwar). Proto bych na tuto učebnici příliš nespoléhal, leda by čtenář chtěl srovnat, jak poznatky a metody tolkienovské jazykovědy pokročily. Další poznámky k Basic Quenya jsou shrnuty v článku na Elflingu.

Původní učebnici v češtině psala Laisi Finwen. Učebnice existuje na stránkách JCSoft a Mindon Eporedax, kvůli setrvačnosti internetových vyhledávačů a množství odkazů na neudržovaných webech však asi ještě nevešlo v obecnou známost, že aktuální verze učebnice teď je na stránkách autorky.

Tato učebnice vykládá jazyk tak, aby se jím dalo domluvit, a tvořivé zacházení s jazykem směřuje k témuž cíli. Při procházení učebnice mi nepřichází na mysl představy studenta přehrabujícího se ve spisech gondorských učenců, tím méně studenta přehrabujícího se ve spisech oxfordských učenců; spíš si představuju, že půjdu do lesa, tentokrát už tam skutečně nějakého elfa potkám a popovídám si s ním. :-)

Další českou učebnicí quenijštiny byla Telco Quenyo, kterou napsal Sindor. Bývala ke stažení na stránkách sdružení Nofaravellir, ale když jsem se tam před časem díval, už tam nebyla, ani ostatní jazykovědné texty. V době psaní tohoto článku byl web dokonce zablokován kvůli škodlivému kódu. Učebnice (mám staženou verzi 3.1 z října 2003) vycházela z Fauskangerových textů, o kterých bude řeč níže.

Kromě zmíněných učebnic internetové vyhledávače ochotně ukážou cestu k méně kompletním a propracovaným textům, které mnohdy píšou asi studenti jazyka téměř zároveň s tím, jak se jazyk učí. Buďtež jmenovány stránky Ernil i Pheriannath, Vanima undómë (nebo jaký název ty stránky vlastně mají) a Pentagram (vychází z Telco Quenyo).

V celosvětovém měřítku jsou pochopitelně podstatně známější učebnice psané anglicky. (Jsou tedy i ve větším měřítku podrobovány kritice.) Rozsáhlý Quenya Course má norský jazykovědec Helge K. Fauskanger na stránkách Ardalambion. Podle informací na odkazované stránce byly texty naposledy aktualizovány v roce 2003, zejména pod vlivem nových poznatků z VT43 a 44. Několik oddílů z počátku učebnice je přeloženo do češtiny na poněkud tlejícím webu Pán prstenů.

Fauskangerova učebnice studentovi nezatajuje žádnou nejistotu jazykovědných poznatků a důsledně vyznačuje a vysvětluje autorovy vlastní výtvory. Její styl dobře vyjadřuje věta z úvodu: „Tento kurs není pro malomyslné, kteří nedokážou opravdu ocenit zdlouhavou diskuzi třeba o tom, jestli se má [quenijské] ny považovat za skupinu souhlásek n + y, nebo samostatnou souhlásku jako španělské ñ.“ Tato zátěž rozsáhlých znalostí a odborných detailů může studenta (zejména začínajícího) docela zmást. Pokud se z toho však nezhroutí, získá znalosti z textu spolehlivějšího a komplexnějšího, než jaký kdy byl (troufnu si říct) napsán v češtině.

Další světově známou učebnicí je Quetin i lambë eldaiva od Thorstena Renka. Většina studentů zřejmě použije její anglickou verzi, ale existují překlady do mnoha dalších jazyků. Soubory ke stažení a odkazy na překlady najdete na stránkách Parma Tyelpelassiva. Slovenské Spoločenstvo Tolkiena pracuje i na slovenském překladu. V době psaní tohoto článku má aktuální verze číslo 2.0 a zahrnuje poznatky ze všech dostupných zdrojů.

Tato učebnice se nezaplétá do podrobností tolik jako Fauskanger (a Tolkien! ;-), uživatelské zásahy provádí s méně rozsáhlým komentářem, nejistoty však rovněž čtenáři nezatlouká. Každá lekce obsahuje quenijský text (rozhovor) a konverzační odstavec. Čímž bych Quetin zařadil ve stylu na půl cesty mezi Laisi a Ardalambionem.

2. Učebnice sindarštiny

O učebnicích sindarštiny nemám příliš velký přehled, neboť se tomuto jazyku nevěnuju. Taktéž mám pocit, že přinejmenším v českých zemích je znalost sindarského jazyka menší, než je tomu u jazyka quenijského. Vím o jedné jediné české učebnici sindarštiny, kterou psala Calwen Rûdh/Lacharnen na stránkách O lam edhil. Tento web věnovaný sindarštině se však přesunul na novou adresu a kurz sindarštiny stěhování nepřežil. Nebo naopak pod rukama autorky žije a vzkvétá a na internetu se objeví v nějaké nové a rozsáhlejší podobě. Druhá možnost by byla samozřejmě lepší. :-)

Učebnice měla nějakých pět šest kapitol, začínala hláskoslovím a uvedením nejdůležitějších charakteristik sindarštiny (mutace a přehlasování), o nichž by měl student rovnou vědět, aby věděl, do čeho jde. Žádnou verzi textu nemám uloženou, ale pamatuju si, že mi jako začátečníkovi ve studiu sindarštiny vyhovovala.

Z cizojazyčných učebnic jmenujme určitě Pedin edhellen od autora, o kterém už byla řeč, Thorstena Renka. Text existuje nejen v angličtině a němčině, ale i v několika dalších jazycích. Ke všem verzím se dostanete před stránky Parma Tyelpelassiva. V době psaní tohoto textu je (přinejmenším v anglické mutaci) aktuální verze 3.05 z července 2010.

Podle této učebnice jsem se nikdy neučil a sindarsky neumím tak, abych ji mohl nějak hodnotit. Styl textu je stejný jako u quenijské učebnice od stejného autora -- nejen uspořádáním, ale i grafickým zpracováním. Součástí jednotlivých lekcí je kromě gramatiky i konverzace a tengwar.

3. Ostatní elfí jazyky

Z Tolkienových knih víme, že elfích jazyků bylo mnoho; můžeme jmenovat například amanskou telerijštinu nebo nandorštinu. Autor se však podrobněji zabýval jen quenijštinou a sindarštinou (včetně starých fází, které k nim vedly), takže není divu, že k ostatním jazykům lze stěží shromáždit dostatek informací k sestavení textu, který by měl charakter učebnice. Pídíte-li se alespoň po nějakých poznatcích o „menšinových“ elfích jazycích, doporučuju stránky Ardalambion (snad by se daly najít i nějaké české překlady), pro telerijštinu dále Teleri lambëo minaþurië.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

1)  ebicuzedofep (22.06.2022 10:40)

http://slkjfdf.net/ - Ocusqiav <a href="http://slkjfdf.net/">Unbiluh</a> ldr.owzj.quenyalambe.bluefile.cz.hdv.rp http://slkjfdf.net/

1