Sekce

Slovník česko–quenijský

0 A B C Č D E F G H CH I J K L M

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Kořenovník

0 A B D E G 3 I J K L M N Ñ O P R S T U W

rejstřík A–M N–S Š–Ž

PDF Papír A4 Papír A5 Obrazovka

Hledat

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:


Registrace

Tarama rasta tartami

Tarama, rasta tartami v quenijštině znamená „Ať buší tucet kladiv“. Je to jedna ze dvou básní, které jsem napsal, abych ukázal, zda jde -- či: že jde v tomto jazyce mluvit i o věcech těžkých a zlých. Zvolil jsem proto prostředí Aulëho kovárny nedlouho po probuzení elfů, kde byla zrovna ve výrobě pouta a řetěz na svázání Melkora.

Text vznikal v době, kdy jsem četl první díl Knihy ztracených pověstí. Nepamatuju si, zda v těch nejstarších příbězích bylo zajetí Melkora (který se tehdy ještě jmenoval Melko) zasazeno do stejných souvislostí jako v pozdějším Silmarillionu. Podrobnosti nicméně byly udány přesněji. Ve valinorské kovárně se vyráběla dvojice pout na ruce, čtvero pout na nohy a jeden silný řetěz.

Zlí jazykové proto říkají, že Melkor měl čtyři nohy. :)

Všechny předměty měly svá jména: po řadě Vorotemnar („Věčně svazující“), Ilterendi (cosi jako „Nerozseknutelné“) a Angaino („Železný“; po novém Angainor). Byly ukovány ze slitiny jménem tilkal. Toto jméno bylo složeno z počátečních písmen slov označujících jednotlivé kovy: tambë (měď), ilsa (stříbro, obyčejně tyelpë), laurë (zlato, obyčejně malta), kanu (olovo), anga (železo), latúken (cín). Neznám jiné quenijské jméno, které by bylo vytvořeno takovýmhle způsobem.

Tarama rasta tartami
(„Ať buší tucet kladiv“, Aulëho kovářský worksong)

Tarama, rasta tartami,
tartami taurë, nornë
rasta oninnar angainë
taminno tópar nu mornë.

A tiqua tincor enquë
urnassen enquë saiwë.
Avalmë lasta tennoio
i ulca Valo yaiwë!

A núti tanuvalmë
nútien máryat ulcë;
a tama Vorotemnar
tincollon enquë tulcë.

A tama Ilterendi
nútien talu várë
ar Angaino voronwa
mi manaquenta nárë.

An úva morna cotumo
vahta men calin' aurë.
Tarama, rasta tartami,
rasta oninnar taurë!

V hrubém překladu ta slova znamenají asi tolik:

Ať buší tucet kladiv, / kladiv mocných, silných /
do dvanácti železných kovadlin / pod černými střechami kovárny. //

Ať taví se šest kovů / v šesti rozžhavených pecích. /
Nebudeme poslouchat navěky / výsměch zlého Valy. //

Udělejme pouta / ke svázání jeho zlých rukou; /
ukovejme Vorotemnar / ze šesti pevných kovů. //

Ukovejme Ilterendi / na svázání špinavých nohou /
a nepoddajný Angaino / v požehnaném plameni. //

Nebude nám černý nepřítel / špinit jasné světlo dne! /
Ať buší dvanáct kladiv / do dvanácti mocných kovadlin.

Snažil jsem se nejen najít quenijské výrazy pro vše potřebné, ale hlavně dát celku přiměřený zvuk. Vlastně celý obsah básně vyrostl z prvního řádku. Pravidla kombinace hlásek jsou v quenijštině nebývale silná, ale ponechávají, jak je vidět, ještě dost prostoru zvukomalebnosti. Chtěl jsem, aby ani ten, kdo neumí quenijsky ani slovo, si podle zvuku nemyslel, že opěvuju vůni květů v Yavanniných zahradách. Ve slově tarama je t prudkým úderem při dopadu kladiva, r předává energii kladiva tvářenému materiálu a m rezonuje v kovadlině...

'

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

1)  aredhel (14.09.2011 14:15)

Moc hezké... Jenom jedna drobnost- básně v quinejštině se nerýmovaly.

2)  Quen (24.09.2011 21:00)

adminInu, je pravda, že Namárië, Markirya ani Fírielina píseň rým v této podobě nemají. Ale napsal Tolkien někde něco o tom, že elfové nerýmovali? Na nic si bohužel nevzpomínám... nevíš o něčem?
Mimochodem, Narqelion se rýmuje! ;)) Ale to je hodně stará báseň z období Qenya Lexiconu, a od té doby se Tolkienovy představy v lecčems změnily. http://www.jrrvf.com/~glaemscrafu/texts/narqelion-a.htm

1